پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 201 - 222 of 222

شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا
۴۰۰/۳۶۱۴۰۰/۰۳/۲۵فرشید مصلحمصلح۰۹۱۲۱۴۰۶۸۲۱

فردیس قریشی جنوبی کوچه شقایق

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۳۵۱۴۰۰/۰۳/۲۵مریم پور محمدیپور محمدی۰۹۹۰۱۶۹۱۹۰۹

خیابان قریشی جنوبی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۳۴۱۴۰۰/۰۳/۲۵برات آذروندمسکن سازان۰۹۱۲۵۶۸۴۴۰۹

خیابان قریشی اواسط خیابان

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۳۳۱۴۰۰/۰۳/۲۵احمد عبدلیهما۰۹۱۲۱۸۷۷۲۶۹

فردیس خیابان قریشی جنوبی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۳۲۱۴۰۰/۰۳/۲۵امیر توانا۷۷۰۹۱۲۴۶۸۵۸۰۰

فردیس بلوار بیات

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۳۱۱۴۰۰/۰۳/۲۳محمد باقری جوکارجوکار۰۹۱۲۶۹۸۹۷۵۷

فردیس شهرک ارم بلوار ارم روبروی آتش نشانی

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۳۰۱۴۰۰/۰۳/۲۳حمید بهزادیبهزادی۰۹۱۲۳۰۲۲۵۲۲

فردیس کانال غربی به سمت شهرک ناز روبروی مجتمع بهاران

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۲۹۱۴۰۰/۰۳/۱۸علی اکبر فتحییاران۰۹۳۲۲۶۰۲۷۱۲

منظریه ۱۷ شهریور نبش پاساژ یاران

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۸۱۴۰۰/۰۳/۱۸غلامرضا ندیریندیری۰۹۱۲۶۳۳۰۸۱۳

منظریه نبش فلکه سوم

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۷۱۴۰۰/۰۳/۱۸علی خانیالماس غرب۰۹۳۸۲۰۰۷۶۶۶

منظریه بین فلکه اول و دوم

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۶۱۴۰۰/۰۳/۱۸محمد هادی رضاییرضائی۰۹۳۶۷۶۵۶۰۴۱

منظریه بین فلکه اول و دوم

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۵۱۴۰۰/۰۳/۱۸هادی عباسیاجلاس۰۹۳۶۸۰۹۸۴۹۳

واریان شهر بلوار امیر کبیر نبش لاله

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۴۱۴۰۰/۰۳/۱۱داود بیتیآرین۰۹۱۲۵۸۵۳۲۰۰

فردیس خیابان ۱۶ متری امام خ حافظ غربی نبش گلستان ۱۴

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۳۱۴۰۰/۰۳/۱۰رضاییانسرمایه۰۹۳۶۴۳۳۱۰۲۲

قریشی جنوبی نبش بن بست

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۱۴۰۰/۰۳/۱۰سعید نهضت نوروزیدر شهر۰۹۰۱۲۷۷۴۴۶۳

قریشی شمالی بین خیام و نسترن

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۱۴۰۰/۰۳/۱۰علی محمدی عابدامیر علی۰۹۱۲۶۷۸۲۴۸۳

منظریه بین فلکه اول و دوم املاک امیر علی

عدم رعایت دستورالعمل قانون نظام صنفی۵ روز
۴۰۰/۲۰۱۴۰۰/۰۳/۱۰افشین افشاریافشار۰۹۱۲۱۱۴۸۶۲۳

بلوار بیات غربی نبش بلوار تندرستی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۱۴۰۰/۰۳/۱۰امین راعیراعی۰۹۱۲۳۶۶۹۷۰۷

خیابان دهکده روبروی بازارچه نقش جهان

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۸۱۴۰۰/۰۳/۱۰وحید سلیمانیسلیمانی۰۹۱۲۴۷۵۴۶۴۳

بلوار قریشی شمالی خیابان رجای شرقی نبش بن بست یاس

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
۴۰۰/۱۷۱۴۰۰/۰۳/۱۰مهدی فرهانیباتاب۰۹۱۹۲۶۲۱۳۰۰

بلوار بیات روبروی بلوار امام رضا

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۱۴۰۰/۰۳/۰۹اصغر راعیراستین۰۹۱۲۵۶۸۲۸۰۰

بلوار گاز قریشی جنوبی بوستان املاک راستین

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۵۱۴۰۰/۰۲/۲۲خلیل کریمیمرکزی۰۹۳۵۴۷۶۳۲۴۱

مشگین دشت شهرک بعثت ابتدای بلوار فردوسی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا