پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 51 - 75 of 222

شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا
۴۰۰/۱۸۶۱۴۰۰/۰۷/۲۵sasasada۰۹۳۵۴۰۱۶۶۵۲

as

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
۴۰۰/۱۸۵۱۴۰۰/۰۷/۲۵sasasada۰۹۳۵۴۰۱۶۶۵۲

as

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
۴۰۰/۱۸۴۱۴۰۰/۰۷/۲۵sasasada۰۹۳۵۴۰۱۶۶۵۲

as

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
۴۰۰/۱۸۳۱۴۰۰/۰۶/۲۱jhgjhjfgf۰۹۳۵۴۰۱۶۶۵۲

hgfhg

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
۴۰۰/۱۸۲۱۴۰۰/۰۲/۰۹ugyujjjih۰۹۳۵۴۰۱۶۶۵۲

;kl;

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
۴۰۰/۱۸۱۱۴۰۰/۰۸/۱۳حسین علیجانینیکان۰۹۱۲۸۶۵۰۷۶۵

فردیس شهرک ناز میدان بهارستان

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۱۸۰۱۴۰۰/۰۸/۱۳حسین علیجانینیکان۰۹۱۲۸۶۵۰۷۶۵

فردیس شهرک ناز میدان بهارستان

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۱۷۹۱۴۰۰/۰۸/۰۶منصور علینژادداتیس۰۹۱۲۳۱۷۷۱۲۶

فردیس خیابان دهکده ساختمان روبروی بازار روز

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۸۱۴۰۰/۰۸/۰۶پوریا رستمیکلید طلایی۰۹۱۲۶۶۱۱۶۱۰۰

فردیس خیابان ۲۰ متری آزادگان

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۷۱۴۰۰/۰۸/۰۶اسماعیل حاجویدهکده۰۹۱۲۱۵۰۶۴۳۳

فردیس خیابان ۲۰ متری آزادگان

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۶۱۴۰۰/۰۸/۰۶علیرضا صادقیکاربلد۰۹۱۲۵۶۳۹۷۶۲

فردیس خیابان ۲۰متری آزادگان

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۵۱۴۰۰/۰۸/۰۶مصطفی سلیمانیآزادی۰۹۱۲۳۰۱۰۲۵۲

فردیس شهرک ۱۱۰ خیابان هنر اول

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۴۱۴۰۰/۰۸/۰۶محمد نقی احدیپارسیان۰۹۱۲۰۰۶۰۲۴۰

فردیس بلوار شهید تهرانی مقدم خیابان حافظیه

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۳۱۴۰۰/۰۸/۰۶فاطمه شایان مهرشایان۰۹۹۰۴۰۵۲۸۲۲

فردیس شهرک وحدت بلوار سعیدی فر بین دوم و اول غربی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۲۱۴۰۰/۰۸/۰۶علی یعقوبیمهریزان۰۹۳۵۴۷۹۴۱۹۷

فردیس شهرک وحدت بلوار پاسگاه خیابان گلستان غربی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۱۱۴۰۰/۰۷/۲۱رحیم غیاثونددیپلمات۰۹۱۲۱۵۷۴۶۲۰

فردیس شهرک کوثر نبش کوثر ۹

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۷۰۱۴۰۰/۰۷/۲۱مهدی صادقیمیخک۰۹۱۲۸۹۴۷۰۵۹

فردیس شهرک کوثر خیابان جمهوری سه راه نسترن

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۹۱۴۰۰/۰۷/۲۱محمد باقر لطیفیلطیفی۰۹۹۱۲۵۱۶۵۷۲

فردیس شهرک کوثر خیابان جمهوری

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۸۱۴۰۰/۰۷/۲۱مهرداد ندیریمهر سام۰۹۱۲۰۴۶۵۴۷۳

فردیس شهرک کوثر خیابان جمهوری نبش کوثر ۱۰

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۷۱۴۰۰/۰۷/۲۱احمد رضا ملک پورسبز۰۹۱۲۵۶۵۲۸۱۱

فردیس شهرک کوثر خیابان جمهوری روبروی مریم

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۶۱۴۰۰/۰۷/۲۱جعفر بخشیسایبان۰۹۱۲۲۶۵۶۳۷۸

فردیس شهرک کوثر بلوار یاس شمالی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۵۱۴۰۰/۰۷/۲۱تورج ترک زادهترک زاده۰۹۱۲۲۶۵۶۰۳۲

فردیس شهرک کوثر خیابان آلاله نبش پامچال

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۴۱۴۰۰/۰۷/۱۴امیرمهدی شهریبلوط۰۹۳۵۵۱۵۴۰۰۴

فردیس شهرک منظریه بین فلکه ۳و۴

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۳۱۴۰۰/۰۷/۱۴رسول راشدراشد۰۹۱۲۴۳۶۵۹۵۱

فردیس شهرک منظریه نبش فلکه ۲

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۶۲۱۴۰۰/۰۷/۱۴مهدی آچاریمهر۰۹۳۶۴۴۳۲۴۴۱

فردیس بلوار طالقانی بین ۳۶و۳۸

نداشتن پروانه کسب۲۴ ساعت
شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا