پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 1 - 25 of 222

شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا
۴۰۰/۲۳۶۱۴۰۲/۰۴/۳۱صادق سیفیلوتوس۰۹۱۲۲۷۸۶۳۳۹

فردیس کانال غربی شهرک دهکده بازارچه مسجدالنبی

عدم رعایت دستورالعمل قانون نظام صنفی۱۰روز
۴۰۰/۲۳۵۱۴۰۲/۰۴/۳۱صادق سیفیپارک رویال۰۹۱۲۲۷۸۶۳۳۹

فردیس کانال غربی جنب اداره بهداشت پ ۲۷۸

عدم رعایت دستورالعمل قانون نظام صنفی۱۰روز
۴۰۰/۲۳۴۱۴۰۱/۰۸/۰۲محمد نامورمحمد۰۹۱۲۲۶۱۱۷۰۹

فردیس خیابان مسجدالنبی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۳۳۱۴۰۱/۰۷/۱۷امیر پارسیمرکزی منظریه۰۹۱۲۹۳۸۸۸۴۱

فردیس شهرک منظریه بین فلکه اول و دوم پلاک ۴۴

نداشتن پروانه کسب۵ روز
۴۰۰/۲۳۲۱۴۰۱/۰۷/۱۸وحید مجدمجد۰۹۳۸۵۷۸۶۱۰۴

فردیس کانال غربی اول سراه دهکده جنب درمانگاه خالقی

شکایت۷ روز
۴۰۰/۲۳۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸وحید مجدمجد۰۹۳۸۵۷۸۶۱۰۴

فردیس کانال غربی اول سراه دهکده جنب درمانگاه خالقی

نداشتن پروانه کسب۷ روز
۴۰۰/۲۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۴امیر پارسیمرکزی منظریه۰۹۱۲۹۳۸۸۸۴۱

فردیس شهرک منظریه بین فلکه اول و دوم

نداشتن پروانه کسب۷ روز
۴۰۰/۲۲۹۱۴۰۱/۰۶/۲۱فرشاد محمدیشهرک۰۹۳۷۶۵۸۹۳۶۵

فردیس آبرسانی بعد از گلستان ۳

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۲۲۸۱۴۰۱/۰۶/۲۱قربان جعفری زادهاحسان۰۹۱۹۷۸۵۶۳۹۵

فردیس آبرسانی نبش گلستان سوم

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۲۲۷۱۴۰۱/۰۶/۲۱رضا ترابیهلیا۰۹۱۲۱۱۵۰۰۱۱

فردیس شهرک ارم چهارراه آبرسانی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۶۱۴۰۱/۰۶/۲۱شهرام شهبازیمرحمتی۰۹۱۲۳۶۷۸۷۹۳

فردیس منظریه روبروی مصلی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۱محسن موسویپارسا۰۹۱۲۱۳۳۱۲۵۹

فردی فلکه ۵ به سمت شهرک ناز نرسیده به قریشی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۴۱۴۰۱/۰۶/۲۱هادی احمدوندجزیره۰۹۳۰۶۰۵۷۴۷۴

فردیس فلکه ۵ نرسیده به قریشی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۳۱۴۰۱/۰۶/۲۱موسی دبدبهباتاب۰۹۱۲۳۴۷۰۴۵۹

فردیس بلوار امام رضا بع بهداشت

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۲۱۴۰۱/۰۶/۲۱محمدریاضیچلسی۰۹۱۲۲۳۷۸۳۲۳

فردیس بلوار امام رضا بعد بهداشت

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴روح اله نوروزیاننوروزیان۰۹۰۳۶۹۸۴۶۸۸

فردیس بلوار امام رضا بین خیابان گلستان و بنفشه

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۲۰۱۴۰۱/۰۵/۲۰رامین روسفیدآرمین۰۹۲۲۵۱۰۴۶۰۲

فردیس گلستان ۵۲ جنب پ ۸۸

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۹۱۴۰۱/۰۵/۱۹عباس دهقان چناریبرادران یزدی۰۹۱۲۳۶۰۷۸۵۶

فردیس نرسیده به فلکه اول روبروی مسجدالزهرا

شکایت۷ روز
۴۰۰/۲۱۸۱۴۰۱/۰۵/۱۳محسن سرخ زادهسرخ زاده۰۹۹۰۵۹۶۳۷۹۹

فردیس شهرک ۱۱۰ هنر چهارم غربی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۷۱۴۰۱/۰۴/۱۸مهرعلی روستاییپردیسان۰۹۱۲۱۲۶۳۷۰۶

فردیس بین خیابان چهارم و پنچم

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۶۱۴۰۱/۰۴/۱۸محمد عبدلیعمارت۰۹۱۲۳۴۸۹۶۷۶

فردیس خیابان فضای سبز نبش بن بست سرو

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۵۱۴۰۱/۰۳/۲۶سید رضا کامرانیکامرانیه۰۹۱۲۱۷۸۵۹۵۷

فردیس بلوار تندرستی ۲۰ متری آزادگان زیر زمین برج شفق

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۴۱۴۰۱/۰۳/۲۳جمشید ابوذر خانیخاص شهر۰۹۱۲۱۹۷۸۱۴۷

فردیس سراه دهکده جنب مجتمع برلیان

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۳۱۴۰۰/۱۱/۲۰جواد بخشش زاده امامقلیایران زمین۰۹۳۵۴۵۱۴۱۴۰

فردیس سرحد آباد گلزار شهدا

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۲۱۴۰۰/۱۱/۱۲علی اصغر قهرمانی فردپارس۰۹۳۵۸۵۵۶۲۵۱

فردیس شهرک ارم خیابان آبرسانی نبش یاسمن غربی

شکایت۱۰روز
شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا