پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 201 - 222 of 222

۴۰۰/۲۱۵

۱۴۰۱/۰۳/۲۶

سید رضا کامرانی

کامرانیه

۰۹۱۲۱۷۸۵۹۵۷

فردیس بلوار تندرستی ۲۰ متری آزادگان زیر زمین برج شفق

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۱۶

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

محمد عبدلی

عمارت

۰۹۱۲۳۴۸۹۶۷۶

فردیس خیابان فضای سبز نبش بن بست سرو

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۱۷

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

مهرعلی روستایی

پردیسان

۰۹۱۲۱۲۶۳۷۰۶

فردیس بین خیابان چهارم و پنچم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۱۸

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

محسن سرخ زاده

سرخ زاده

۰۹۹۰۵۹۶۳۷۹۹

فردیس شهرک ۱۱۰ هنر چهارم غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۱۹

۱۴۰۱/۰۵/۱۹

عباس دهقان چناری

برادران یزدی

۰۹۱۲۳۶۰۷۸۵۶

فردیس نرسیده به فلکه اول روبروی مسجدالزهرا

۷ روز

شکایت

۴۰۰/۲۲۰

۱۴۰۱/۰۵/۲۰

رامین روسفید

آرمین

۰۹۲۲۵۱۰۴۶۰۲

فردیس گلستان ۵۲ جنب پ ۸۸

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۱

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

روح اله نوروزیان

نوروزیان

۰۹۰۳۶۹۸۴۶۸۸

فردیس بلوار امام رضا بین خیابان گلستان و بنفشه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۲

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

محمدریاضی

چلسی

۰۹۱۲۲۳۷۸۳۲۳

فردیس بلوار امام رضا بعد بهداشت

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۳

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

موسی دبدبه

باتاب

۰۹۱۲۳۴۷۰۴۵۹

فردیس بلوار امام رضا بع بهداشت

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۴

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

هادی احمدوند

جزیره

۰۹۳۰۶۰۵۷۴۷۴

فردیس فلکه ۵ نرسیده به قریشی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۵

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

محسن موسوی

پارسا

۰۹۱۲۱۳۳۱۲۵۹

فردی فلکه ۵ به سمت شهرک ناز نرسیده به قریشی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۶

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

شهرام شهبازی

مرحمتی

۰۹۱۲۳۶۷۸۷۹۳

فردیس منظریه روبروی مصلی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۷

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

رضا ترابی

هلیا

۰۹۱۲۱۱۵۰۰۱۱

فردیس شهرک ارم چهارراه آبرسانی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۲۸

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

قربان جعفری زاده

احسان

۰۹۱۹۷۸۵۶۳۹۵

فردیس آبرسانی نبش گلستان سوم

۱۰روز

شکایت

۴۰۰/۲۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

فرشاد محمدی

شهرک

۰۹۳۷۶۵۸۹۳۶۵

فردیس آبرسانی بعد از گلستان ۳

۱۰روز

شکایت

۴۰۰/۲۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۱۴

امیر پارسی

مرکزی منظریه

۰۹۱۲۹۳۸۸۸۴۱

فردیس شهرک منظریه بین فلکه اول و دوم

۷ روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۳۳

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

امیر پارسی

مرکزی منظریه

۰۹۱۲۹۳۸۸۸۴۱

فردیس شهرک منظریه بین فلکه اول و دوم پلاک ۴۴

۵ روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۳۱

۱۴۰۱/۰۷/۱۸

وحید مجد

مجد

۳۶۵۳۶۴۶۷

۰۹۳۸۵۷۸۶۱۰۴

فردیس کانال غربی اول سراه دهکده جنب درمانگاه خالقی

۷ روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۳۲

۱۴۰۱/۰۷/۱۸

وحید مجد

مجد

۳۶۵۳۶۴۶۷

۰۹۳۸۵۷۸۶۱۰۴

فردیس کانال غربی اول سراه دهکده جنب درمانگاه خالقی

۷ روز

شکایت

۴۰۰/۲۳۴

۱۴۰۱/۰۸/۰۲

محمد نامور

محمد

۰۹۱۲۲۶۱۱۷۰۹

فردیس خیابان مسجدالنبی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۳۵

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صادق سیفی

۰۳۲-۲۱۲۹۰۱-۱

پارک رویال

۰۹۱۲۲۷۸۶۳۳۹

فردیس کانال غربی جنب اداره بهداشت پ ۲۷۸

۱۰روز

عدم رعایت دستورالعمل قانون نظام صنفی

۴۰۰/۲۳۶

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صادق سیفی

لوتوس

۰۹۱۲۲۷۸۶۳۳۹

فردیس کانال غربی شهرک دهکده بازارچه مسجدالنبی

۱۰روز

عدم رعایت دستورالعمل قانون نظام صنفی