پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 1 - 25 of 222

۴۰۰/۱۸۲

۱۴۰۰/۰۲/۰۹

ugyu

۱۷۵-۴۴۳۸۸۴-۹

jjjih

۰۹۳۵۴۰۱۶۶۵۲

;kl;

۲۴ ساعت

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۱۵

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

خلیل کریمی

مرکزی

۳۶۷۰۵۶۱۴

۰۹۳۵۴۷۶۳۲۴۱

مشگین دشت شهرک بعثت ابتدای بلوار فردوسی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۱۶

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

اصغر راعی

۰۰۷-۳۷۱۵۸۱-۶

راستین

۰۹۱۲۵۶۸۲۸۰۰

بلوار گاز قریشی جنوبی بوستان املاک راستین

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۱۷

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

مهدی فرهانی

باتاب

۰۹۱۹۲۶۲۱۳۰۰

بلوار بیات روبروی بلوار امام رضا

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۱۸

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

وحید سلیمانی

سلیمانی

۰۹۱۲۴۷۵۴۶۴۳

بلوار قریشی شمالی خیابان رجای شرقی نبش بن بست یاس

۲۴ ساعت

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۱۹

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

امین راعی

راعی

۰۹۱۲۳۶۶۹۷۰۷

خیابان دهکده روبروی بازارچه نقش جهان

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۰

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

افشین افشاری

افشار

۰۹۱۲۱۱۴۸۶۲۳

بلوار بیات غربی نبش بلوار تندرستی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۱

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

علی محمدی عابد

۰۳۲-۳۲۶۷۴۹-۱

امیر علی

۳۶۶۶۶۱۰۰۲

۰۹۱۲۶۷۸۲۴۸۳

منظریه بین فلکه اول و دوم املاک امیر علی

۵ روز

عدم رعایت دستورالعمل قانون نظام صنفی

۴۰۰/۲۲

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

سعید نهضت نوروزی

در شهر

۰۹۰۱۲۷۷۴۴۶۳

قریشی شمالی بین خیام و نسترن

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۳

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

رضاییان

سرمایه

۰۹۳۶۴۳۳۱۰۲۲

قریشی جنوبی نبش بن بست

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۴

۱۴۰۰/۰۳/۱۱

داود بیتی

آرین

۰۲۶۳۶۵۰۴۱۸۹

۰۹۱۲۵۸۵۳۲۰۰

فردیس خیابان ۱۶ متری امام خ حافظ غربی نبش گلستان ۱۴

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۵

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

هادی عباسی

۰۳۲-۳۷۱۳۶۹-۶

اجلاس

۰۹۳۶۸۰۹۸۴۹۳

واریان شهر بلوار امیر کبیر نبش لاله

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۶

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

محمد هادی رضایی

رضائی

۰۹۳۶۷۶۵۶۰۴۱

منظریه بین فلکه اول و دوم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۷

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

علی خانی

۰۰۱-۷۲۵۴۳۱-۰

الماس غرب

۰۹۳۸۲۰۰۷۶۶۶

منظریه بین فلکه اول و دوم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۸

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

غلامرضا ندیری

ندیری

۰۹۱۲۶۳۳۰۸۱۳

منظریه نبش فلکه سوم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۲۹

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

علی اکبر فتحی

۰۳۲-۲۶۰۷۸۷-۶

یاران

۰۹۳۲۲۶۰۲۷۱۲

منظریه ۱۷ شهریور نبش پاساژ یاران

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

حمید بهزادی

۰۶۰-۲۸۶۰۹۸-۹

بهزادی

۳۶۵۶۲۰۷۳

۰۹۱۲۳۰۲۲۵۲۲

فردیس کانال غربی به سمت شهرک ناز روبروی مجتمع بهاران

۱۰روز

شکایت

۴۰۰/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

محمد باقری جوکار

۳۹۳-۳۶۹۵۴۵-۷

جوکار

۰۹۱۲۶۹۸۹۷۵۷

فردیس شهرک ارم بلوار ارم روبروی آتش نشانی

۱۰روز

شکایت

۴۰۰/۳۲

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

امیر توانا

۷۷

۰۹۱۲۴۶۸۵۸۰۰

فردیس بلوار بیات

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۳

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

احمد عبدلی

هما

۰۹۱۲۱۸۷۷۲۶۹

فردیس خیابان قریشی جنوبی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۴

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

برات آذروند

مسکن سازان

۰۹۱۲۵۶۸۴۴۰۹

خیابان قریشی اواسط خیابان

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۵

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

مریم پور محمدی

پور محمدی

۰۹۹۰۱۶۹۱۹۰۹

خیابان قریشی جنوبی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۶

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

فرشید مصلح

۱۶۷-۱۷۱۰۶۱-۴

مصلح

۰۹۱۲۱۴۰۶۸۲۱

فردیس قریشی جنوبی کوچه شقایق

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۷

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

ذولفقاری و نوروزی

الماس

۰۹۱۲۵۴۵۲۶۹۸

فردیس خیابان قریشی جنوبی بین کوچه ۴و۵

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۳۸

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

عمران علی بیکدلو

نیکدلو

۰۹۳۵۵۲۷۲۴۹

فردیس خیابان قریشی روبروی هفت دستگاه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب