پرش به محتوا

فروردین ۲۴, ۱۴۰۰

آگهی تغییرات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان فردیس

  • از

به استناد ماده ۲۵ اساسنامه اتحادیه های صنفی پس از اسقاط شرایط رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان فردیس، بدینوسیله تغییر پروانه فعالیت، اعتبارنامه و… ادامه »آگهی تغییرات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان فردیس